Kategorie
Uncategorized

TAJNIKI ENERGY MANAGEMENT

Mówiąc o Energy Management, myślimy o dwóch aspektach: ilościowymkosztowym. Aspekt ilościowy wymaga zestawienia kilku istotnych parametrów, takich jak jakość dostarczonej energii, ciągłość dostaw, warunki atmosferyczne oraz zapotrzebowanie na energię. Wszystkie te parametry muszą zostać poddane wnikliwej analizie, która nie tylko obejmuje zużycie, ale również występujące anomalie czy chociażby konsumpcję energii przez wszystkie systemy budynkowe. Aspekt kosztowy jest zdecydowanie prostszy. Ceny mediów są z uregulowane w taryfach, a cała praca poświęcona temu aspektowi sprowadza się do analizy ofert i podjęcia najlepszej decyzji z biznesowego punktu widzenia.

Energy Management pozwala na optymalne wykorzystanie energii, prowadzi do zmniejszenia kosztów i poprawy efektywności energetycznej. Jest istotne nie tylko z punktu widzenia oszczędności finansowych, ale również z perspektywy zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Obecnie istnieje wiele narzędzi i technologii umożliwiających inteligentne zarządzanie energią, takich jak systemy monitoringu i zarządzania zużyciem energii, inteligentne systemy oświetleniowe czy rozwiązania oparte na energetyce odnawialnej.

A czy Wy korzystacie z narzędzi Energy Management?

Kategorie
Uncategorized

PPM – BEZPIECZEŃSTWO I EFEKTYWNOŚĆ CZY ZŁO KONIECZNE OBIEKTÓW?

Dziś przyjrzymy się bliżej przeglądom w branży facility, znanych jako Plan Preventive Maintenance (PPM). Konieczność przeprowadzenia przeglądów przysparza kłopotów, ale czy rzeczywiście tak jest?

Urządzenia stanowiące infrastrukturę techniczną nieruchomości staje się składową PPM. Co jest więc ważne przy budowaniu planów PPM?

• wymagania techniczne urządzeń i instalacji wg DTR • regulacje prawne określone w przepisach • zobowiązania gwarancyjne • wymagania klientów • wymagania właściciela nieruchomości.

Jakie obszary obejmuje PPM?

👉Instalacje i urządzenia zasilające budynek w energię elektryczną,

👉Instalacje i urządzenia HVAC,

👉Instalacje i urządzenia sanitarne,

👉Instalacje Ppoż,

👉Instalacje teletechniczne,

👉Pozostałe instalacje mechaniczne i sanitarne,

👉Instalacje audio-wideo,

👉Instalacje i urządzenia objęte dozorem technicznym,

👉Przeglądy budowlane,

👉Inspekcje powierzchni wspólnych i przestrzeni współdzielonych.

Podsumowując: Wykonanie prawidłowego PPM jest procesem wymagającym uwagi i dbałości. Realizacja planu PPM zapewnia bezpieczeństwo obiektu oraz dostarcza informacji i wiedzy o aktualnym stanie nieruchomości, serwisów i usług oraz poziomie kosztów utrzymania nieruchomości.

A jak wy realizujecie plany PPM?

Kategorie
Uncategorized

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Audyt efektywności energetycznej umożliwia Zarządcom / Właścicielom budynków poznanie bieżącego zużycia wszystkich kluczowych nośników energii w budynku. W wyniku przeprowadzonego audytu zainteresowani otrzymujemy wskazania pozwalające na przeprowadzenie niezbędnej optymalizacji procesów i infrastruktury obiektu, w efekcie czego uzyskają najbardziej efektywny sposób wykorzystanie energii.

Z naszego doświadczenie wiemy, że najbardziej znaczące ulepszenia wpływające na optymalizację wykorzystania nośników energii dotyczą systemu HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning). Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w systemie wentylacji oraz instalacji klimatyzacyjnej ma wpływ nie tylko na komfort osób przebywających w obiekcie ale przede wszystkim na wydajność energetyczną samego obiektu, a tym samym na ograniczenie zużycia nośników energii. Wprowadzenie rozwiązań wskazanych w raporcie pozwala na znaczące zmniejszenie konsumpcji energii.

Będąc częścią Grupy Kapitałowej RIVA FINANCE, mamy przywilej i przyjemność współpracować z profesjonalistami w tej dziedzinie. W przygotowaniu audytów energetycznych pomaga nam spółka BPRW ADVISOR https://bprwa.pl.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Nam możesz zaufać 👍

Kategorie
Uncategorized

BUILDING MANAGEMENT SYSTEM  „BMS”

Każda osoba zarządzająca budynkiem wie czym jest Building Management System w skrócie BMS oraz jak ważną rolę pełni w bieżącej obsłudze. Obecnie system BMS nabiera większego znaczenia, a to z uwagi na ważną rolę jaką pełni w integracji danych budynkowych, w szczególności dotyczących zużycia mediów. Dane  służą optymalizacji oraz stają się ważnym czynnikiem decyzyjnym. Świadomość dobrze funkcjonującego systemu BMS wspierającego działania zarządcze daje nam pewność posiadania nieomalże stałej kontroli zużycia mediów, zwiększenia efektywności energetycznej budynku, a w konsekwencji dbałość o środowisko naturalne.

Zadajmy sobie zatem pytanie –  Jak często powinniśmy zmieniać nastawy parametry systemów w celu maksymalizacji oszczędności?

Kategorie
Uncategorized

JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – OTO JEST PYTANIE

Takie pytanie stawiają sobie obecnie właściciele i zarządcy nieruchomości, których sytuacja panująca na rynku energetycznym przekłada się w sposób bezpośredni na funkcjonowanie obiektów, a w szczególności ich rentowność. Zmuszeni jesteśmy wszyscy do koniecznej optymalizacji zużycia, ograniczania poboru, modernizacji istniejącej infrastruktury oraz inwestycji w odnawialne źródła energii.

Miło nam poinformować, że wspólnie ze spółka RIVA Energy oraz zagranicznymi partnerami opracowujemy projekt, dzięki któremu możliwym stanie się ograniczenie zużycia energii w obiektach oraz gromadzenie nadwyżek w bankach energii. Jest to nowatorskie ale funkcjonujące na rynku rozwiązanie. Zapewniamy, że jest to korzystne rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb, gwarantujące nie przerwaną działalność obiektów.

Kategorie
Uncategorized

WZROST ILOŚCI ARANŻACJI BIUR

Z przyjemnością informujemy, że zaobserwowaliśmy wzrost zleceń związanych z rearanżacji pomieszczeń biurowych Naszych Klientów. Dlaczego tak się dzieje? Otóż powrót do typowej pracy stacjonarnej wymusił na właścicielach firm potrzebę zwiększenia komfortu miejsc pracy. Obecnie staje się to istotnym elementem budowania tożsamości firmy oraz integracji pracowników. 

Miło nam poinformować, że wśród kilkunastu firm tworzących grupę kapitałową RIVA znajduje się spółka WeWorkOffice dla której projektowanie, urządzanie i wyposażanie biur, mające ułatwiać pracownikom wykonywanie codziennych zadań stało się filozofią i wartością. W firmie WeWorkOffice aranżowane są przestrzenie na podstawie analizy potrzeb ich potencjalnych użytkowników, oraz specjalistycznych badań pod kątem optymalizacji środowiska pracy. Zatem jeżeli myślisz o  zmianie na lepsze  swojej przestrzeni  biurowej – zapraszamy do współpracy. Specjaliści z WeWorkOffice służą doradztwem i pomogą w kompleksowym urządzeniu miejsc pracy dla Twoich pracowników.

Kategorie
Uncategorized

TRENDY W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI

Z roku na rok technologia coraz mocnej wkracza do branży Facility. Obiekty stają się coraz bardziej zautomatyzowane i responsywne, dostosowując się do swoich użytkowników. Transformacja cyfrowa i przejście w stan pracy zdalnej lub hybrydowej zmusiła właścicieli nieruchomości oraz zarządców do natychmiastowej optymalizacji funkcjonowania obiektów. Inteligentne obiekty poradziły sobie z tym zadaniem doskonale. Pandemia nauczyła Nas wszystkich, że nie ma miejsca na brak przygotowania do nagle zmieniających się warunków i potrzeb. Pamiętajmy, że z naszych budynków pochodzi około 40% emisji Co2, 35% produkcji odpadów i 50% zużycia energii elektrycznej. Jest szansa na ich ograniczenia.

Kategorie
Uncategorized

ROZPOCZYNAMY NASZ PROJEKT

Rok 2022 to czas szczególny rozpoczęliśmy go z naszym nowym projektem RIVA FACILITY MANAGENT.

Poruszając się w branży “Property” doskonale wiemy jak ważnym jej elementem jest Facility Management. Polegając na swoim doświadczeniu, wiedzy oraz znajomości nowoczesnych technologii, proponujemy jej właścicielom i zarządcom rozwiązania obniżające koszty eksploatacji nieruchomości. Zapewniamy Naszym Klientom możliwość optymalizacji parametrów związanych z zużyciem mediów z jednoczesną poprawą jakościową warunków pracy  panujących na terenie obiektów. Dbamy o komfort z jednoczesnym zabezpieczeniem procesu ciągłości pracy.