Kategorie
Uncategorized

TAJNIKI ENERGY MANAGEMENT

Mówiąc o Energy Management, myślimy o dwóch aspektach: ilościowymkosztowym. Aspekt ilościowy wymaga zestawienia kilku istotnych parametrów, takich jak jakość dostarczonej energii, ciągłość dostaw, warunki atmosferyczne oraz zapotrzebowanie na energię. Wszystkie te parametry muszą zostać poddane wnikliwej analizie, która nie tylko obejmuje zużycie, ale również występujące anomalie czy chociażby konsumpcję energii przez wszystkie systemy budynkowe. Aspekt kosztowy jest zdecydowanie prostszy. Ceny mediów są z uregulowane w taryfach, a cała praca poświęcona temu aspektowi sprowadza się do analizy ofert i podjęcia najlepszej decyzji z biznesowego punktu widzenia.

Energy Management pozwala na optymalne wykorzystanie energii, prowadzi do zmniejszenia kosztów i poprawy efektywności energetycznej. Jest istotne nie tylko z punktu widzenia oszczędności finansowych, ale również z perspektywy zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Obecnie istnieje wiele narzędzi i technologii umożliwiających inteligentne zarządzanie energią, takich jak systemy monitoringu i zarządzania zużyciem energii, inteligentne systemy oświetleniowe czy rozwiązania oparte na energetyce odnawialnej.

A czy Wy korzystacie z narzędzi Energy Management?

Kategorie
Uncategorized

PPM – BEZPIECZEŃSTWO I EFEKTYWNOŚĆ CZY ZŁO KONIECZNE OBIEKTÓW?

Dziś przyjrzymy się bliżej przeglądom w branży facility, znanych jako Plan Preventive Maintenance (PPM). Konieczność przeprowadzenia przeglądów przysparza kłopotów, ale czy rzeczywiście tak jest?

Urządzenia stanowiące infrastrukturę techniczną nieruchomości staje się składową PPM. Co jest więc ważne przy budowaniu planów PPM?

• wymagania techniczne urządzeń i instalacji wg DTR • regulacje prawne określone w przepisach • zobowiązania gwarancyjne • wymagania klientów • wymagania właściciela nieruchomości.

Jakie obszary obejmuje PPM?

👉Instalacje i urządzenia zasilające budynek w energię elektryczną,

👉Instalacje i urządzenia HVAC,

👉Instalacje i urządzenia sanitarne,

👉Instalacje Ppoż,

👉Instalacje teletechniczne,

👉Pozostałe instalacje mechaniczne i sanitarne,

👉Instalacje audio-wideo,

👉Instalacje i urządzenia objęte dozorem technicznym,

👉Przeglądy budowlane,

👉Inspekcje powierzchni wspólnych i przestrzeni współdzielonych.

Podsumowując: Wykonanie prawidłowego PPM jest procesem wymagającym uwagi i dbałości. Realizacja planu PPM zapewnia bezpieczeństwo obiektu oraz dostarcza informacji i wiedzy o aktualnym stanie nieruchomości, serwisów i usług oraz poziomie kosztów utrzymania nieruchomości.

A jak wy realizujecie plany PPM?

Kategorie
Uncategorized

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Audyt efektywności energetycznej umożliwia Zarządcom / Właścicielom budynków poznanie bieżącego zużycia wszystkich kluczowych nośników energii w budynku. W wyniku przeprowadzonego audytu zainteresowani otrzymujemy wskazania pozwalające na przeprowadzenie niezbędnej optymalizacji procesów i infrastruktury obiektu, w efekcie czego uzyskają najbardziej efektywny sposób wykorzystanie energii.

Z naszego doświadczenie wiemy, że najbardziej znaczące ulepszenia wpływające na optymalizację wykorzystania nośników energii dotyczą systemu HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning). Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w systemie wentylacji oraz instalacji klimatyzacyjnej ma wpływ nie tylko na komfort osób przebywających w obiekcie ale przede wszystkim na wydajność energetyczną samego obiektu, a tym samym na ograniczenie zużycia nośników energii. Wprowadzenie rozwiązań wskazanych w raporcie pozwala na znaczące zmniejszenie konsumpcji energii.

Będąc częścią Grupy Kapitałowej RIVA FINANCE, mamy przywilej i przyjemność współpracować z profesjonalistami w tej dziedzinie. W przygotowaniu audytów energetycznych pomaga nam spółka BPRW ADVISOR https://bprwa.pl.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Nam możesz zaufać 👍

Kategorie
Uncategorized

BUILDING MANAGEMENT SYSTEM  „BMS”

Każda osoba zarządzająca budynkiem wie czym jest Building Management System w skrócie BMS oraz jak ważną rolę pełni w bieżącej obsłudze. Obecnie system BMS nabiera większego znaczenia, a to z uwagi na ważną rolę jaką pełni w integracji danych budynkowych, w szczególności dotyczących zużycia mediów. Dane  służą optymalizacji oraz stają się ważnym czynnikiem decyzyjnym. Świadomość dobrze funkcjonującego systemu BMS wspierającego działania zarządcze daje nam pewność posiadania nieomalże stałej kontroli zużycia mediów, zwiększenia efektywności energetycznej budynku, a w konsekwencji dbałość o środowisko naturalne.

Zadajmy sobie zatem pytanie –  Jak często powinniśmy zmieniać nastawy parametry systemów w celu maksymalizacji oszczędności?