Aktualności

TAJNIKI ENERGY MANAGEMENT

Mówiąc o Energy Management, myślimy o dwóch aspektach: ilościowymkosztowym. Aspekt ilościowy wymaga zestawienia kilku istotnych parametrów, takich jak jakość dostarczonej energii, ciągłość dostaw, warunki atmosferyczne oraz zapotrzebowanie na energię. Wszystkie te parametry muszą zostać poddane wnikliwej analizie, która nie tylko obejmuje zużycie, ale również występujące anomalie czy chociażby konsumpcję energii przez wszystkie systemy budynkowe. Aspekt kosztowy jest zdecydowanie prostszy. Ceny mediów są z uregulowane w taryfach, a cała praca poświęcona temu aspektowi sprowadza się do analizy ofert i podjęcia najlepszej decyzji z biznesowego punktu widzenia.

Energy Management pozwala na optymalne wykorzystanie energii, prowadzi do zmniejszenia kosztów i poprawy efektywności energetycznej. Jest istotne nie tylko z punktu widzenia oszczędności finansowych, ale również z perspektywy zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Obecnie istnieje wiele narzędzi i technologii umożliwiających inteligentne zarządzanie energią, takich jak systemy monitoringu i zarządzania zużyciem energii, inteligentne systemy oświetleniowe czy rozwiązania oparte na energetyce odnawialnej.

A czy Wy korzystacie z narzędzi Energy Management?