Aktualności

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Audyt efektywności energetycznej umożliwia Zarządcom / Właścicielom budynków poznanie bieżącego zużycia wszystkich kluczowych nośników energii w budynku. W wyniku przeprowadzonego audytu zainteresowani otrzymujemy wskazania pozwalające na przeprowadzenie niezbędnej optymalizacji procesów i infrastruktury obiektu, w efekcie czego uzyskają najbardziej efektywny sposób wykorzystanie energii.

Z naszego doświadczenie wiemy, że najbardziej znaczące ulepszenia wpływające na optymalizację wykorzystania nośników energii dotyczą systemu HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning). Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w systemie wentylacji oraz instalacji klimatyzacyjnej ma wpływ nie tylko na komfort osób przebywających w obiekcie ale przede wszystkim na wydajność energetyczną samego obiektu, a tym samym na ograniczenie zużycia nośników energii. Wprowadzenie rozwiązań wskazanych w raporcie pozwala na znaczące zmniejszenie konsumpcji energii.

Będąc częścią Grupy Kapitałowej RIVA FINANCE, mamy przywilej i przyjemność współpracować z profesjonalistami w tej dziedzinie. W przygotowaniu audytów energetycznych pomaga nam spółka BPRW ADVISOR https://bprwa.pl.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Nam możesz zaufać 👍