Aktualności

BUILDING MANAGEMENT SYSTEM  „BMS”

Każda osoba zarządzająca budynkiem wie czym jest Building Management System w skrócie BMS oraz jak ważną rolę pełni w bieżącej obsłudze. Obecnie system BMS nabiera większego znaczenia, a to z uwagi na ważną rolę jaką pełni w integracji danych budynkowych, w szczególności dotyczących zużycia mediów. Dane  służą optymalizacji oraz stają się ważnym czynnikiem decyzyjnym. Świadomość dobrze funkcjonującego systemu BMS wspierającego działania zarządcze daje nam pewność posiadania nieomalże stałej kontroli zużycia mediów, zwiększenia efektywności energetycznej budynku, a w konsekwencji dbałość o środowisko naturalne.

Zadajmy sobie zatem pytanie –  Jak często powinniśmy zmieniać nastawy parametry systemów w celu maksymalizacji oszczędności?