Kategorie
Uncategorized

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Audyt efektywności energetycznej umożliwia Zarządcom / Właścicielom budynków poznanie bieżącego zużycia wszystkich kluczowych nośników energii w budynku. W wyniku przeprowadzonego audytu zainteresowani otrzymujemy wskazania pozwalające na przeprowadzenie niezbędnej optymalizacji procesów i infrastruktury obiektu, w efekcie czego uzyskają najbardziej efektywny sposób wykorzystanie energii.

Z naszego doświadczenie wiemy, że najbardziej znaczące ulepszenia wpływające na optymalizację wykorzystania nośników energii dotyczą systemu HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning). Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w systemie wentylacji oraz instalacji klimatyzacyjnej ma wpływ nie tylko na komfort osób przebywających w obiekcie ale przede wszystkim na wydajność energetyczną samego obiektu, a tym samym na ograniczenie zużycia nośników energii. Wprowadzenie rozwiązań wskazanych w raporcie pozwala na znaczące zmniejszenie konsumpcji energii.

Będąc częścią Grupy Kapitałowej RIVA FINANCE, mamy przywilej i przyjemność współpracować z profesjonalistami w tej dziedzinie. W przygotowaniu audytów energetycznych pomaga nam spółka BPRW ADVISOR https://bprwa.pl.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Nam możesz zaufać 👍

Kategorie
Uncategorized

BUILDING MANAGEMENT SYSTEM  „BMS”

Każda osoba zarządzająca budynkiem wie czym jest Building Management System w skrócie BMS oraz jak ważną rolę pełni w bieżącej obsłudze. Obecnie system BMS nabiera większego znaczenia, a to z uwagi na ważną rolę jaką pełni w integracji danych budynkowych, w szczególności dotyczących zużycia mediów. Dane  służą optymalizacji oraz stają się ważnym czynnikiem decyzyjnym. Świadomość dobrze funkcjonującego systemu BMS wspierającego działania zarządcze daje nam pewność posiadania nieomalże stałej kontroli zużycia mediów, zwiększenia efektywności energetycznej budynku, a w konsekwencji dbałość o środowisko naturalne.

Zadajmy sobie zatem pytanie –  Jak często powinniśmy zmieniać nastawy parametry systemów w celu maksymalizacji oszczędności?